ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ: “Чаровно лято с неизбежните му там неприятности” /”Чудаци”/ от Максим Горки

Предпремиерни спектакли: 26 и 27 септември 2017 г.

Премиерни спектакли: 28 и 29 септември 2017 г.

Камерна сцена, 19:00 часа

Превод от руски, сценична версия и постановка КРАСИМИР СПАСОВ
Сценография КРАСИМИР ВЪЛКАНОВ
Костюми МАРИЯ ДИМАНОВА

Участват: ДАРИН АНГЕЛОВ, ИЛИАНА КОДЖАБАШЕВА, МАРИН ЯНЕВ, ПЛАМЕН ДИМОВ, ПАРАСКЕВА ДЖУКЕЛОВА, ДОБРИНКА СТАНКОВА, СОФИЯ БОБЧЕВА, ХРИСТО ТЕРЗИЕВ, САВА ДРАГУНЧЕВ, ЦВЕТОМИРА ДАСКАЛОВА

През едно чаровно лято, край вила сред борова горичка се е събрала прекрасна компания от чудаци – талантлив писател, мрачен доктор, бивш полицай, чаровно младо момиче, скептична и вярна съпруга, предизвикателна красавица, мила и страдаща майка, ироничен баща и един умиращ младеж. Всички те се оказват забъркани както в неизбежните за всички сложни взаимоотношения неприятности, така и в още по-сложни и неизяснени любови и омрази.

Красимир Спасов:
„Чудаци” е един акт на преклонение пред Чехов. Всъщност тази пиеса е написана под прякото влияние на Чехов, в опит на автора да се приближи до по-сложно и диалектично интерпретиране на социалната действителност, на социалната и индивидуална човешка психология, на специфичното за Антон Павлович „многогласие” в човешката екзистенция и душа. Не е толкова трудно да се открият съответните заемки/прилики в текста – липса на единствен и обособен централен герой, равнопоставеност на персонажите, мобилност на сюжетните линии, нескончаеми разговори за изкуство и състояние на обществото, превъзбуденост на любовните чувства, всеобщи любовни несъвпадения, заразително лекомислие на курортното битие, натрапчиво усещане за ранна умора от живота, за екзистенциално безсмислие и смъртта.