Отзив за “Танцът Делхи” на световноизвестния български режисьор, плакатист и аниматор Теодор Ушев:

“Танцът Делхи” на Галин Стоев е най-адекватният, измислен и изведен театрален спектакъл, който съм в гледал в България през последните години. Това е съвременен “световен” театър, в час с новият театрален език, и “визуалния театър”. При все, че не съм от запалените фенове на Верипаев, Галин умело деформира “недостатъците” на драматургията му, превръщайки дори малките дефекти в работещи за цялото детайли. Всичко е изпипано (работата на Фичо, както винаги, дори не коментираме – винаги безупречен). Но най-голямото достойнство е работата на Стоев с актьорите. Всичките до един просто работят като смазана машина (и тук признавам, някои от тях трудно съм издържал в други спектакли). Доказвайки правилото, че няма слаби актьори – има неумели режисьори или лош кастинг. Този спектакъл ме изпълни с въодушевение! Че е възможно бг театъра да се измъкне от блатото на “deadly” театър и да влезе в час. “Танцът Делхи” е още една сламка (заедно със “Сфумато” и Сашо Морфов).

 

Още