УТОЧНЕНИЕ

По повод разпространени в публичното пространство информации, Народният театър „Иван Вазов” уточнява, че с неговото ръководство не са водени разговори и не е давал съгласието си за провеждане на събитие – основаване на политическо движение на г-н Божидар Димитров в неделя, 4 февруари, в зали или други помещения на театъра.

Народният театър държи да подчертае, че като национален културен институт неговата мисия е надпартийна и не е политически обвързана. Театърът никога не е имал и няма да има практика да предоставя свои зали и пространства за провеждането на политически събития.

Народният театър уточнява, че тъй като за събитието е направена резервация в ресторанта, който е със статут на наемател, не разрешава допускането на медии за събития, които не са част от или договорени с Народния театър, и категорично се разграничава от обвързването на театъра с такива инициативи.

Народният театър държи уточнението да бъде публикувано и съобщено своевременно в медиите, разпространили новината, за да се избегнат бъдещи недоразумения.