НАРОДНИЯТ ТЕАТЪР ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ЕКСПОНИРАНЕ НА ТЕАТРАЛНОТО НАСЛЕДСТВО | Новини | Народен театър „Иван Вазов“
16 март 2023

НАРОДНИЯТ ТЕАТЪР ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ЕКСПОНИРАНЕ НА ТЕАТРАЛНОТО НАСЛЕДСТВО

НАРОДНИЯТ ТЕАТЪР ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ЕКСПОНИРАНЕ НА ТЕАТРАЛНОТО НАСЛЕДСТВО

Народен театър „Иван Вазов“ стартира изпълнението на проект № BGCULTURE-1.001-0036 „Международно културно сътрудничество за експониране на театралното наследство“ по програма  РА 14 „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“.

Стойността на проекта е 782 151,57 лв., а срокът на изпълнение - 22 месеца. Партньор е Университетски колеж за зелено развитие (The University College for Green Development), гр. Брюне, Норвегия.

В рамките на проекта се предвижда да бъде извършено ревитализиране и реновиране на интериорното пространство, както и възстановявне на екстериорни елементи на сградата, както и дейности по привличане и приобщаване на нови публики чрез разработването на петгодишен предприемачески план, обхващащ тематични услуги за широката общественост, детската аудитория, лица в неравностойно положение, както и специализирана аудитория.

Реставрационните и ревитализационни дейности включват три основни елемента:

- реставрационни дейности по интериора - експозиционна зала и работилница за сувенири;

- реставрационни дейности по декоративна пластика по фасадите;

- фасадно-художествено осветление.

Експозиционната зала ще бъде реставрирана и реновирана за целите на иновативна постоянна изложба и привличане на публика. Витрините ще представят сценични костюми от различни епохи в театъра, плакати, снимки, ръкописи и т.н. Ще бъде реновирано и помещение, което ще се използва за работилница за сувенири за деца, ученици, студенти и младежи, които да развият траен интерес към театъра и културното ни наследство. В разработването на визията и дизайна на сувенирните монети ще бъдат привлечени деца от различни възрасти, социален статус и етнически произход.

Обект на реставрационните дейности по фасадите са елементите на пластична декорация по корнизите, люнетите, откритите тераси, прозоречните отвори, обемните и пиластровите колони, които са компрометирани и са наложителни реставрационни намеси поради високата степен на опасност.

Ще бъде създаден и видеоматериал насочен към широката аудитория – българска и чуждестранна, който ще запознае обществеността с цялата история на Народния театър – от построяването и откриването на сградата, през емблематични спектакли и личности, до реставрационните дейности, които дават на сградата нейния днешен облик.

Ще се създаде приложение и добавка към сайта на НТ „Иван Вазов” на 360° панорамно заснемане, което ще даде възможност за уникално потребителско изживяване 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Ще бъде създаден и двуезичен сайт на проекта.

Очакваният брой посетители е около 290 000 души годишно.

 

Снимка: Божидар Марков

Този уеб сайт използва cookies („бисквитки“), необходими за функционирането му. С използването на сайта Вие се съгласявате с употребата на „бисквитки“.