Отговори на най-често задаваните въпроси относно Отворената покана за артистични намерения | Новини | Народен театър „Иван Вазов“
07 юли 2023

Отговори на най-често задаваните въпроси относно Отворената покана за артистични намерения

Отговори на най-често задаваните въпроси относно Отворената покана за артистични намерения

В 00:00 часа на 05 юли изтече срокът, в който кандидатите по Отворената покана за артистични намерения за спектакли, които да бъдат реализирани на сцена „Апостол Карамитев“ в Народния театър през сезон 2023/2024, имаха възможност да задават своите въпроси към екипа на Народния театър на следния имейл: applications@nationaltheatre.bg

За улеснение на кандидатите публикуваме отговорите на най-често задаваните въпроси: 

● Може ли кандидатурата да бъде подадена от името на сдружение или друг вид юридическо лице? 

Не. Поканата е насочена изцяло към артисти – личности или колективи, а не към юридически лица. Поради тази причина неправителствени организации – независимо дали  сдружения или фондации, както и други юридически лица – не могат да представят идейното предложение. 

Ако кандидатите са творчески колектив и авторството на идеята е споделено, то в полето „Имена на кандидатстващия артист/ артистичен екип“ следва да бъдат изписани имената на всички творци в колектива, които заедно ръководят и представят идейното предложение.

Допустимо ли е кандидатстване с вече финансиран проект от публичен донор в сферата на културата, чиято премиера все още не се е състояла и идеята е в процес на подготовка?

Не. Наличието на предварително осигурено финансиране и вече съществуващ ангажимент към финансираща институция би означавало встъпване на Народния театър в копродукция, което не е цел и обект на настоящата покана. Затова такова кандидатстване не е допустимо. Спектаклите по линия на Отворената покана ще бъдат осъществени като продукции на Народния театър, включени в неговия репертоар. 

Какво се има предвид под въпроса от формуляра: „С какво реализирането на  Вашата идея на сцена „Апостол Карамитев“ в Народния театър би допринесло за нейното успешно осъществяване“?  

Чрез въпроса се дава възможност кандидатите да коментират начина, по който виждат отношението на своята бъдеща творба с представителната функция на институцията и с нейните настоящи посока, облик и репертоар. 

Въпросът дава възможност на кандидатите да пояснят защо за артистичното им намерение е важно то да се осъществи именно на тази сцена и в тази сценична институция, а не в друго пространство и контекст, както и с какво това допринася за разгръщането и качественото му реализиране, отговарящо в най-пълна степен на намерението на автора.

● Допустимо ли е един автор да кандидатства с повече от една своя идея и да подаде повече от един формуляр за артистично намерение? 

Не. Всеки кандидат трябва да прецени коя негова артистична идея най-добре съответства на параметрите на поканата и реализирането ѝ именно на тази сцена и в тази институция ще допринесе за пълното ѝ разгръщане.

● Може ли един артист да бъде част от два екипа, ако в единия случай кандидатства със своя идея като автор, а в другия е част от планирания екип на друг проект? 

Да. Допустимо е един и същ артист да кандидатсва със свой авторски проект и същевременно да е предвиден като участник в авторските идеи на други кандидати.

● Нужно ли е получаване на предварително съгласие за участие от актьорите от Народния театър, които автора/ите посочва/т като свое идеално разпределение? 

Не. На този етап от кандидатстването не е необходимо провеждането на разговори с актьорите от трупата на Народния театър и получаването на тяхното съгласие. Достатъчно е да се посочи  идеалното разпределение на кандидата, съответстващо в най-пълна степен на артистичното му намерение. В случай на получено одобрение, финалното разпределение ще бъде решено на базата на цялостната програма на театъра и на разпределението на актьорите от трупата в различните нови продукции.

В условията се казва: „В спектакъла могат да участват и изпълнители извън трупата на Народния театър, като техният брой не трябва да надвишава половината от общия брой на изпълнителите в спектакъла (това не се отнася за останалата част от творческия екип)“. Това изискване е валидно само за актьорите/ изпълнителите на сцената и не включва например режисьора на спектакъла, нали? 

Да. Това изискване се отнася за изпълнителите на сцената и в калкулирането на съотношението не се включват останалите творчески позиции като режисьор, сценограф и т.н. Те се изброяват в отделна графа – „творчески екип“.

● Има ли някакви изисквания за драматургичната основа на предложенията и необходимо ли е тя да бъде авторски текст, написан изрично за бъдещия спектакъл? 

Не. Няма конкретни изисквания към драматургичната основа, върху която кандидатът планира да изгради своя спектакъл. Тя може да бъде класическа или съвременна пиеса, авторски текст, създаден за конкретния спектакъл, документален театър, както и всякаква форма на постдраматичен подход, който не използва текст. Така например драматургичната основа може да бъде визуална, хореографска или музикална концепция. Работата по пиеса не е задължителна.

● На кой етап от кандидатстването следва да се приложат допълнителни материали (например: синопсис на текста, когато той е авторски, сценографски скици и др.), съответстващи на общата идея? 

Кандидатите имат свободата да преценят какво да споделят в кандидатурата си в степента, в която имат яснота какво ще представлява цялото в момента на кандидатстване. При авторски произведения (авторски текст, визуален, музикален, танцов спектакъл или други специфични формати) е важно да бъде представена достатъчно информация на комисията, за да може тя да добие представа какво е намерението за бъдещо представление. 

По-подробни описания и планове за различните елементи от бъдещия спектакъл могат да се представят по време на събеседването (втори кръг) и след него – в трети кръг, ако кандидатът бъде поканен да развие пълно предложение. 

● Задължително ли е Формулярът за кандидатстване да бъде попълнен на български език или може кандидатстването да се извърши на английски или друг език? 

Конкурсът е обявен на български език и се провежда изцяло на него, затова всички документи следва да бъдат попълнени и подадени на български език. 

 

Крайният срок за кандидатстване е 00:00 часа на 20 юли. Пълните условия на Поканата може да разгледате тук.  

Този уеб сайт използва cookies („бисквитки“), необходими за функционирането му. С използването на сайта Вие се съгласявате с употребата на „бисквитки“.