99 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ИВАН ВАЗОВ | News | Ivan Vazov National Theatre
22 September 2020

99 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ИВАН ВАЗОВ

99 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ИВАН ВАЗОВ

99 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ИВАН ВАЗОВ,

ПАТРИАРХ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА И ПАТРОН НА НАРОДНИЯ ТЕАТЪР

 

 

МОЙТЕ ПЕСНИ

И аз на своя ред ще си замина,

трева и мен ще расне над прахът.

Един ще жали, друг ще ме проклина,

но мойте песни все ще се четат.

 

И много имена и лесна слава

годините без жал ще изметат

ил ще покрие плесен на забрава,

но мойте песни все ще се четат.

 

В тях зов се чуй за правда, за свобода,

любов и благи чувства ги красят

и светлий лик на нашата природа,

та мойте песни все ще се четат.

 

В тях вее на Балкана лъхът здрави

и тайните хармонии му звучат,

и гръмът на народните ни слави,

та мойте песни все ще се четат.

 

Във тях душата ми изля се цяла

с най-скъпите си бисери, цветя,

в тях всичко светло, ценно си е дала,

във тях живей, звънти и тръпне тя.

 

Не ме смущава див вой от омрази,

не стряска ме на завистта гневът –

спокойно гледам в бъдещето ази:

там мойте песни все ще се четат.

 

Те жив са отклик на духа народни,

а той не мре, и дор сърца туптят

от скръб и радост в наший край свободни,

и мойте песни все ще се четат.

This website uses cookies to ensure the proper functioning of its features. By using our website, you agree to the use of cookies.