Краен срок за презаверяване, или възстановяване на билетите за отменените представления по време на извънредното положение | News | Ivan Vazov National Theatre
05 August 2020

Краен срок за презаверяване, или възстановяване на билетите за отменените представления по време на извънредното положение

Краен срок за презаверяване, или възстановяване на билетите за отменените представления по време на извънредното положение

УВАЖАЕМИ ЗРИТЕЛИ,

 

Народен театър „Иван Вазов“ ще удължи за пореден път, до 10-ти август, срока за презаверка на билети или възстановяване на суми за отменените представления по време на извънредното  положение (за спектаклите от 8-ми март до края на м.април 2020 г.) 

Напомняме Ви, че за целта трябва да посетите билетните ни каси, като представите закупените билети, придружени с касов бон или разпечатки на електронните бланки за закупените онлайн билети.

За възстановяване на сумите при закупени билети (вкл. онлайн) от граждани, живеещи извън София, зрителите трябва да изпратят по куриер на следния адрес:

гр.София 1000, ул.“Дякон Игнатий“ № 5,

Народен театър „Иван Вазов“,

за касиер/счетоводство Наташа Петрова

разпечатаните електронни бланки-билети  или билетите, придружени с касов бон, придружени със следната задължителна информация за извършване на банков превод – извлечение/удостоверение  от банката, съдържащо следните данни:

Трите имена на титуляра

Банка

Банкова сметка (IBAN)

BIC код

 

От 22 юли 2020 г. работното време на билетните каси се променя както следва:

 

Билетна каса "Юг" (вход от ул. "Иван Вазов")

от 09:30 ч. до 19:30 ч.

 

Билетна каса "Север" (вход от ул. "Славянска")

от 11:30 ч. до 21:30 ч.

 

 

От 1 aвгуст 2020 г. Билетна каса "Юг" няма да работи,

а работното време на Билетна каса "Север" се променя както следва:

1 - 24 август 2020 г. - от понеделник до петък - от 09:30 ч. до 19:30 ч.

                                             в събота и неделя - от 11:30 ч. до 19:30 ч.

25, 26, 27, 29 и 30 август 2020 г. - от 11:30 ч. до 21:30 ч.

28 и 31 август 2020 г. - от 09:30 ч. до 19:30 ч.

 

След 10-ти август суми за билети от минал период няма да се възстановяват!

This website uses cookies to ensure the proper functioning of its features. By using our website, you agree to the use of cookies.