ОТВАРЯНЕ НА БИЛЕТНИТЕ КАСИ | News | National Theatre "Ivan Vazov"
15 May 2020

ОТВАРЯНЕ НА БИЛЕТНИТЕ КАСИ

ОТВАРЯНЕ НА БИЛЕТНИТЕ КАСИ

Уважаеми зрители,

информираме Ви, че билетните каси на Народен театър „Иван Вазов“ ще бъдат отворени от 20 май 2020 г.

В срок до 20 юли 2020 г. предлагаме на зрителите, закупили билети за отменените представления (считано от 8 март), следните възможности:

 

1. Възстановяване на сумите за закупени билети.

- Извършва се на касите на театъра при представяне на закупения билет, придружен с касов бон, или разпечатки на електронните бланки за закупените онлайн билети.

- За възстановяване на сумите за закупени билети (вкллючително онлайн) от граждани, живеещи извън София, зрителите трябва да изпратят по куриер разпечатаните електронни бланки-билети или билетите, придружени с касов бон и следната задължителна информация за извършване на банков превод - извлечение/удостоверение от банката, съдържащо следните данни:

Трите имена на титуляра

Банка

Банкова сметка (IBAN)

BIC код

на следния адрес:

гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ №5,

Народен театър „Иван Вазов“,

за касиер/счетоводство Наташа Петрова

 

2. Презаверяване на билетите.

Зрителите, които не желаят възстановяване на сумите, ще имат възможност да презаверят билетите си за представленията на Народен театър „Иван Вазов“ след възобновяване на представленията и публикуване на месечния афиш, като сроковете и начина за презаверка (преиздаване) на билетите ще бъдат оповестени в секция „Новини“ в сайта на театъра.

 

Билетните каси на театъра ще работят съгласно регламентираното за тях работно време, с въвеждане на задължителни извънредни 15-минутни прекъсвания на всеки два астрономически часа за извършване на дезинфекция на работните плотове и помещенията , като графикът за прекъсванията бъде поставен на видно място.

Работно време на касите:

09:30 ч. - 19:30 ч. (понеделник - петък)

11:30 ч. - 19:30 ч. (събота и неделя)

Обедна почивка на касите:

14:00 ч. - 14:30 ч.

Дезинфекция на касите:

11:30 ч. , 13:30 ч. , 15:30 ч. , 17:30 ч.

За по-добра организация на процеса Билетна каса „ЮГ“ (от страната на Съюза на композиторите) ще обслужва граждани във възрастовия диапазон НАД 55 годишна възраст. На билетна каса „СЕВЕР“ (от страната на Министерство на отбраната) ще бъдат обслужвани гражданите ДО 55 години.

В билетните каси се допуска САМО ПО ЕДИН ЗРИТЕЛ, при спазване на въведените задължителни противоепидемични мерки за закрити пространства и дистанция, и не се допускат граждани без предпазни маски.

Ще бъде осигурено еднопосочно движение през билетните каси, като за целта ще бъде създадена организация за отключване на най - близко разположените до тях врати на централния вход за зрители и ще се маркира маршрута за излизане.

На достъпно място в билетните каси да бъде поставен дезинфектант за влизащите в помещението външни лица.

Извиняваме се за причиненото неудобство.

This website uses cookies to ensure the proper functioning of its features. By using our website, you agree to the use of cookies.