Щастието е решение! | News | Ivan Vazov National Theatre
26 March 2020

Щастието е решение!

Щастието е решение!

Уважаеми Дами и Господа!

Братя и Сестри!

 

Много ни липсвате! Отдавна искам да Ви напиша, но не мога да укротя мисълта и чувствата си и за това отлагам този час постоянно.

Дали ние сме причината, или нашият Създател ни изпраща изпитни – не знам! Всеки ще си отговори сам, но моментът в който живеем сега е много важен. Не бива да го отминаваме с лека ръка, защото ще имаме още по – тежки изпитания! Трябва да променим света, който сами създадохме! Мисията на този вирус е да се преобразим, да ни научи да бъдем по – добри, по – умни, по – духовни, по – смислени, истински единени! Заставя ни да сме сами за да не останем сами!

Сами с много въпроси.

Но ако си отговорим открито, честно и смело, утре ще бъдем истински единни! Ще се научим да ни има! Дори и след това!

Ще станем други!

Завинаги!

Ще променим първо себе си, а след това и живота ни!

Не искаме да бъдем повече сами!

Не трябва да бъдем повече сами!

Не може да бъдем повече сами!

Искаме заедно да накараме да умре онова, което е живо – това е тялото ни и заедно да съживим онова, което е мъртво – това е сърцето ни!

Искаме заедно да скрием онова, което присъства – това е светът тук долу на земята и заедно да доведем онова, което отсъства – това е светът на бъдещия живот!

Искаме заедно да унищожим, онова което съществува – това е страстта и заедно да създадем онова, което не съществува – това е намерението!

Това ще бъде ново начало!

Това ще бъде рестартът!

Така ще намерим светлината и любовта!

Щастието е решение!

Бог да ни пази и благославя!

 

Поклон, признателност и благодарност на всички лекари, на всички медицински служители, на всички служители на вътрешните работи, полицията, на журналистите, на всички доброволци, на всички които с отговорност са на своя пост в защита на всеки човек!

 

Тази вечер от 22:00 ч. ще излъчим първото действие на „Един безумен ден“ :)

This website uses cookies to ensure the proper functioning of its features. By using our website, you agree to the use of cookies.