Covid - 19

Нови противоепидемични мерки

(допълнени на 21 октомври 2021 г.)

съгласно заповед № РД-01-856/ 19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването и

съгласно заповед № РД-01-861/ 21.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването

(влизащи в сила от 25 октомври 2021 г.)

 

Уважаеми зрители,

Във връзка с удължаване срока на извънредната епидемична обстановка и на основание

т. I, 31 от заповед № РД-01-856/ 19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването относно прилагане задължителни противоепидемични мерки, включително условията за допускане на публика в зрителните зали, Ви информираме, че считано от 25 октомври 2021 г. , до салоните и залите на Народен театър „Иван Вазов“ ще бъдат допускани само зрители, които представят един от следните документи:

1. Валиден документ за ваксинация съгласно заповед № РД-01-733/ 27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването;

1.1. Валиден документ за незавършен ваксинационен курс с двудозова ваксина - за срок от 30 дни от датата на поставянето на първата ваксина съгласно заповед № РД-01-861/ 21.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването;

2. Валиден документ за преболедуване съгласно заповед № РД-01-733/ 27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Документът се счита за валиден от 11 - тия до 365 - тия ден от датата първия положителен резултат от PCR изследване или от бърз антигенен тест за Covid - 19 съгласно заповед № РД-01-861/ 21.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването; 

3. Валиден документ за отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в театъра изследване по метода на полимеразно верижна реакция за Covid - 19 (PCR тест) съгласно заповед № РД-01-733/ 27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването;

4. Валиден документ за отрицателен резултат от проведен до 48 часа преди влизане в театъра бърз антигенен тест съгласно заповед № РД-01-733/ 27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

 

Тези условия не се отнасят за лица до 18 годишна възраст.

 

Зрителите, които нямат или не представят един от документите (сертификатите) няма да имат възможност да посетят представленията. Сумите за закупените билети ще бъдат възстановявани в билетните каси на театъра като се предоставят билетите, придружени с касов бон или електронни разписки - билети.

This website uses cookies to ensure the proper functioning of its features. By using our website, you agree to the use of cookies.