Сцени

Изтегли схеми на озвучаването на сцените от тук.

Голяма сцена

Разполага с 780 зрителни места, от които 435 на партер, 145 на първи балкон и 200 на втори балкон.

Изтегли скица на голяма сцена от тук.

Изтегли техническите схеми в ZIP формат от тукл…

Камерна сцена

Разполага с максимум 135 подвижни стола за публика, които са разположени в 3 сектора – централен и два странични – и чиито брой варира спрямо спектакъла.

Изтегли скица на Камерна сцена от тук.

Изтегли техническите схеми в ZIP формат от тук.

Сцена на IV етаж

Разполага с 88 постоянни места, разположени в един ценрален сектор.